Prekių/produktų pristatymo sąlygos

 1. Prekių pristatymas
    1.1 Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasitelktą Kurjerį, į Pirkėjo pasirinktą savitarnos siuntų terminalą arba atsiimant užsakymą viename iš pasirinktų Pardavėjo prekybos taškų.
    1.2 Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba kitas asmuo, kuris gali būti nurodytas kaip siuntinio Gavėjas.
    1.3 Tuo atveju, kai Pirkėjas negali priimti Prekių pats, įskaitant kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (Kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam Prekių pristatymo adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
    1.4 Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą – priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantis dokumentas
    1.5 Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente, taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 1.6 punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.
    1.6 Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos. Kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų.
    1.7 Minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
  2.1 Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
    2.1.1 Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
    2.1.2 Norėdamas atsisakyti Sutarties, Vartotojas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos arba pardavėjo atsiųstą Prekių grąžinimo prašymą. Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą siunčiamas Pardavėjui el. paštu info@groziovitrina.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas per 2 (dvi) darbo dienas susisiekia su Pirkėju.
    2.1.3 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam išsiųsta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
    2.1.4 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, taikomos Taisyklių 3.2 arba 3.3 punkte numatytos nuostatos.
  2.2 Tinkamos kokybės prekių, įsigytų el.parduotuvėje „Grožiovitrina.lt“ keitimo ir grąžinimo taisyklės:
    2.2.1 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu info@groziovitrina.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo) dienos.
    2.2.2 Gavęs Pirkėjo prašymą, susisiekiame per 2 (dvi) darbo dienas ir suderiname prekės grąžinimo detales.
    2.2.3 Tinkamos kokybės prekės gali būti grąžinamos tik esant šioms sąlygoms:
    2.2.3.1 grąžinama prekė yra originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;
       2.2.3.2 prekė nėra pirkėjo sugadinta;
       2.2.3.3 prekė yra nepanaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos prekės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.;
       2.2.3.4 prekė grąžinama tokios pačios sudėties, kokia buvo pirkėjo gauta, kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos.
    2.2.4 Grąžinant prekes be Pardavėjo kaltės, sumokėta pristatymo kaina nebus grąžinama.
    2.2.5 Gavus prekę ir įsitikinus, kad ji nenaudota, per 14 d.d. pinigai bus grąžinti į Pirkėjo sąskaitą, kuri yra nurodyta prekės grąžinimo formoje.
  2.3 Netinkamos kokybės prekių, įsigytų el. parduotuvėje „Grožiovitrina.lt“, keitimo ir grąžinimo taisyklės:
    2.3.1 Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
    2.3.2 Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
       2.3.2.1 pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
       2.3.2.2 atitinkamai sumažinti prekės kainą;
       2.3.2.3 per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
       2.3.2.4 vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
    2.3.3 Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.3.2 numatytų būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas pareiškia užpildydamas grąžinimo formą ir grąžina prekę Pardavėjui 9.4 punkte nurodytais rekvizitais.
    2.3.4 Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas grąžinimo išlaidas.
  2.4 Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:
    2.4.1 Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@groziovitrina.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 69 884445
    2.4.2 Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
  2.5 Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę išsiųsdamas ją adresu: Šaltupio g. 10, Anykščiai 29132, tel.: +370 69 884445.

  2.6 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

Uždaryti Mano krepšelis
Uždaryti Norų sąrašas
Close Neseniai Peržiurėti
Uždaryti
Uždaryti
Kategorijos